වර්ණකුලකය 

ඉකොනමැට්ටා 

තිලකසිත දුරුතු මස නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මානය 2016

සින්දු ඇනෝ  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන සංගීතය  තෙවන ස්ථානය - උඳුවප් මස නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මානය 2015

අවන්හල  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග්  සම්මාන "කවි/නිසඳැස් " ප්‍රථම ස්ථානය.

නිදහස් සිතුවිළි  2015  නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන තෙවන ස්ථානය 2014 නෙළුම් යාය  දෙවන ස්ථානය 

මනාගේ පින්තාරුව 2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන සංගීතය අංශය ප්‍රථම ස්ථානය 

කටුසු හදවත 

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන "විද්‍යා හා තාක්ෂණ ප්‍රථම ස්ථානය 

හද ගී පොත  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන සංගීතය අංශය දෙවන  ස්ථානය 

බස්සිගේ නවාතැන - 2015 නෙළුම් යාය හොඳම බ්ලොග් අඩවිය - ප්‍රථම ස්ථානය හා 2014  බ්ලොග් සම්මාන කවි නිසඳැස් - දෙවන ස්ථානය 

මගේ කතාව  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන "අතීතකාමය"ප්‍රථම ස්ථානය  

අමාවක 

කුරුටු ගෑ  ගී පවුර 2015 නෙළුම් යාය බ්ලෝග සම්මාන කුසලතා සම්මානය, ප්‍රහසන දෙවන ස්ථානය,  2015 ඇසළ  මස  බ්ලොග් සම්මානය 2015

මාතලන් 2014 හොඳම නෙළුම් යාය බ්ලොග් අඩවිය  

ගස් ලබ්බා  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන "දහ අටෙන් ඉහලට " තෙවන  ස්ථානය 

ඉයන් ගේ අඩවිය  

සජ්ජාගේ පඩන්ගුව  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන "දේශපාලන" තෙවන  ස්ථානය 

හැලප කඩේ 

ට්‍රාන්සිල්වේනියා  

රාජ් ගේ නවාතැන - 2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන "දේශපාලන" දෙවන ස්ථානය 

ඇවිද්ද පය 

​සඳුමල් 

ඔමාගේ හීන  

දේශකයා   

ඉවාන් පව්ලුෂා  2014 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන

රසිකලොජි  - 2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන - පුරවැසි මාධ්‍ය සඳහා කල මෙහෙවර - විශේෂ යාවජීව සම්මානය  

කොළඹ ගමයා  

කලාහිත   

හෙළ මුළු  2015 නෙළුම් යාය බ්ලෝග සම්මාන "අතීතකාමය" තෙවන ස්ථානය.

සහන බ්ලොග්  - 2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග්  සම්මාන "කවි/නිසඳැස් " තෙවන  ස්ථානය.

තරුරසී - 2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග්  සම්මාන "කවි/නිසඳැස් " දෙවන  ස්ථානය.

"මට හිතෙන හැටි"  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග්  සම්මාන "අතීතකාමය" දෙවන ස්ථානය.  යොමුවට යන්න. බ්ලොග් පින්තුරය පල කල නොහැක.

බිත්තිය 

W3lanka   2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන "දේශපාලන" ප්‍රථම ස්ථානය 

යාං හෑල්ල 2015 හොඳම බ්ලොග් අඩවිය දෙවන ස්ථානය - ඉල්   මස නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මානය 2015

"අසමි දකිමි සොයමි " 2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන කුසලතා සම්මානය , 2015 වප් මස බ්ලොග් සම්මානය 

"අසමි දකිමි සොයමි" වප් මස නෙළුම්  යාය  බ්ලොග් සම්මානය 2015

සොඳුරු සුව අසපුව  2015 නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන "විද්‍යා හා තාක්ෂණ දෙවන  ස්ථානය. මෙතැන යොමුවට ක්ලික් කරන්න 

ලංකා බ්ලොග් සංසදය